Brugklasperiode

Samenwerken

In de Brugklasperiode (klas 1 en 2) geven we op Slinge les in de leergebieden ‘Mens en Natuur’ en Mens en Maatschappij’. Ook de kunstvakken beeldende vorming, theater en dans werken veel samen. Daarnaast krijg je natuurlijk ook alle andere vakken die in de brugklassen thuishoren!

Differentiatie

In de eerste klas zitten basis- en kaderleerlingen in gemengde klassen.  Zo kunnen wij je goed leren kennen om je een goed advies voor het tweede jaar te kunnen geven. Als je aan het eind van de eerste klas de kadernorm haalt, kun je in de tweede klas een kaderklas proberen. Dat kan dus ook als je met een basisadvies bij ons begonnen bent! Haal je aan het eind van de eerste klas de kadernorm (nog) niet, dan ga je ook het tweede jaar naar een gemengde b/k-klas.

LOB

In de brugklasperiode word je zo goed mogelijk ondersteund. Daarvoor hebben we lessen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), waarin je begeleid wordt om te ontdekken waar je talenten liggen en om keuzes voor je toekomst te maken. In de tweede klas wordt tijdens de LOB-lessen veel aandacht besteed aan de keuze van jouw profiel voor de bovenbouw. Tijdens ouderavonden en rapportbesprekingen worden ook ouders hier intensief bij betrokken. Aan het eind van het tweede jaar worden je niveau en profiel definitief vastgesteld.

Huiswerk

Verder krijg je in de eerste klas elke week een huiswerkuur. Daarin leer je verschillende leerstrategieën (dat zijn manieren om te leren) en ga je ontdekken, welke manier van leren voor jou het beste werkt. Ook is er aandacht voor hoe je het beste je huiswerk kunt maken. Als je dat nodig hebt, doen we ons best om extra hulp te geven bij je werk (huiswerkbegeleiding).

SKILLS

Alle leerlingen in de onderbouw krijgen SKILLS-lessen. Daar leer je welk gedrag het beste past bij welke situatie. Als je meer wilt weten over SKILLS-lessen, kijk dan op deze website bij de link ‘SKILLS’.

 

 

Home
Naar boven