Schooloudercontactpersoon

Op onze school werken ook schooloudercontactpersonen                                              

Om het contact met ouders/verzorgers te bevorderen, organiseren zij op vmbo Slinge regelmatig ouderbijeenkomsten. Ouders/verzorgers kunnen tijdens deze bijeenkomsten hun ervaringen met elkaar delen. Ze mogen ook met ideeën komen voor een thema voor de ouderbijeenkomsten. Hieronder een aantal voorbeelden van thema’s die wij op school organiseren.      

Taalcursussen

Ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van gratis taal cursussen om zo de ouderbetrokkenheid op school te stimuleren. Onze taalcursussen worden aangeboden door Taal Dichtbij. Een cursus duurt 24 weken en wordt op locatie gegeven door docenten van Tornante Trainingen die gespecialiseerd zijn in laaggeletterdheid en taalbegrip. De nadruk ligt in deze lessen op situaties uit het dagelijks leven: je leert de taal door middel van herkenbare en veel voorkomende praktijksituaties zoals opvoeding, boodschappen doen, arts bezoek, gesprekken met buren en in het openbaar vervoer.

Dag van de dialoog

VMBO Slinge doet vanaf heden mee aan de dag van de dialoog. Dit jaar is het dialoogthema 'Mij een Zorg'. Dit thema is mede tot stand gekomen in samenwerking met de strategische partners van de dag van de dialoog. Welke zorg heb jij, en voor wie of wat (in de wijk) zorg jij speciaal? Maar ook andersom: wie is er bezorgd om jou, wie zorgt er speciaal voor jou? Of kan het je allemaal niks schelen en is het 'jou een zorg’? Allemaal voldoende prikkelingen om erover in dialoog te gaan. Iedereen is welkom.  (oud)Leerlingen, ouders, bewoners, winkeliers, docenten, basisschoolleerkrachten, ouderconsulenten, etc.

Cursus omgaan met pubers

Deze cursus wordt aangeboden door het centrum jeugd en gezin, en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Na afloop van de cursus krijgen alle deelnemers een certificaat mee naar huis.

Activiteit ouder en kind

Tijdens de vakantieschool organiseren wij jaarlijks een ouder-en-kindactiviteit. Hierbij nodigen wij ouders en hun kind uit om bijvoorbeeld gezamenlijk op school te koken en te eten.  Ouder en  kind beleven hier veel plezier en gezelligheid.

Onze schooloudercontactpersonen zijn aanwezig op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Home
Naar boven